در پاپ ملودی می توانید آرشیو موسیقی خواننده های پاپ ایرانی را دریافت کنید.

پخش آنلاین اهنگ حبیبی از سامان پرفکت

00:00
00:00

دانلود آهنگ حبیبی از سامان پرفکت

دانلود آهنگ سامان پرفکت حبیبی

متن کامل آهنگ حبیبی از سامان پرفکت

ﻳﺎﻟﻠﻪ ﺣﺒﻴﺒﻰ ﺑﻰ
ﻳﺎﻟﻠﻪ ﺣﺒﻴﺒﻴﻴﻴﻰ
اﻧﺖ ﻣﺮﻳﻀﻰ ﺿﻰ
ﻣﻨﻢ ﻃﺒﻴﺒﻴﻴﻴﻴﻰ
واﻳﺴﺎ ﺣﺒﻴﺒﻰ
ﺗﻮ ﭼﻘﺪ ﻫﺎﺗﻰ ﺣﺒﻴﺒﻰ
ﭼﻪ اﻧﺪاﻣﻰ ﺣﺒﻴﺒﻰ
ﺧﻮد ﺣﻴﻔﺎﻳﻰ ﺣﺒﻴﺒﻰ
ﺳﺎﻣﻰ ﻋﺮﺑﻰ اوﻣﺪه رو‌ ﺑﻴﺘﻮ
ﻫﺮﻛﻰ ﻣﻴﺒﻴﻨﻪ ﻣﻴﮕﻬ‌ چ ﻛﻮﻟﻴﻨﻮ
اﻧﻘﺪ رﻓﺘﻴﻴﻴﻴﻢ ﺑﺎﻟﺎ ﻓﻮﻟﻴﻤﻮ
ﻣﻴﺨﻮرﻳﻴﻴﻢ ﺑﻬﻢ ﻣﺚ دوﻣﻴﻨﻮ
ﺣﺎﻟﺎ وﺳﻄﻰ ﻗﺮو ﺑﺪه
وﻗﺘﺸﻪ ﺑﺪی دﻟﻮ ﺑﻬﻢ
اﻳﻦ دوده ﻟﺎﻣﻮن ﻫﻰ ﻣﻴﺎدو ﻣﻴﺮه
ﻛﻞ ﺟﻤع ﺧﻠﻮ ﭼﻞ
دﻳﮕﻪ داغ ﺷﺪه ﻛﻠﻢ
ﻛﻠﻰ ﺷﻴﻄﻮﻧﻰ ﻛﺮدم
ﺑﺎز ﻳﻜﻰ داره آﻣﺎر ﻣﻴﺪه
اﻧﮕﺎر ﺧﻮﺷﺶ اوﻣﺪ از ﻣﻦ
ﺟﺎﻧ، ﺑﺮﮔﺎم
ﺷﺪﻳﻢ ﻫﺎی ﻫﺎی
رو اﺑﺮام رام
ﺣﺎﻟﺎ ﻫﻠﻠﻪ ﻫﻠﻠﻪ ﻫﻠﻠﻪ
ﺗﻮی ﻛﻤﺮاﻣﻮن ﭘﺮ ﻗﺮه ﻛﻪ
ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎزو ﻣﻴﺎد وﻟﻰ وﻟﻠﺶ
اﺧﻪ دﺳﺘﻢ اوﻣﺪه ﻗﻠﻘﺶ
ﺣﺎﻟﺎ ﻫﻠﻠﻪ ﻫﻠﻠﻪ ﻫﻠﻠﻪ
ﺗﻮی ﻛﻤﺮاﻣﻮن ﭘﺮ ﻗﺮه ﻛﻪ
ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎزو ﻣﻴﺎد وﻟﻰ وﻟﻠﺶ
اﺧﻪ دﺳﺘﻢ اوﻣﺪه ﻗﻠﻘﺶ
اﻫﻠﺎ و ﺳﻬﻠﺎ ﺣﺒﻴﺒﻰ
اﻫﻠﺎ و ﺳﻬﻠﺎ
او او
ﺗﺮﻛﻴﺪ‌ اﻟﺒﻤﺐ اوﻣﺪم
ﻫﻤﻪ ﺗﻮ ﺟﻮ ان
او او
ﺗﻬﺮوﻧﻢ ﻓﻴﻢ اﻳﻢ
ﻣﻴﺎﻳﻢ ﺳﺮﺗﺎﭘﺎ ﭼﻴﻦ اﻳﻢ
داﻓﻴﻢ ﺳﺖ ﮔﻮﭼﻰ ﻓﻨﺪی
ﺧﻴﻠﻰ ﺑﺎم ﭼﻔﺖ ﻣﻮد ﺑﻴﺒﻰ
ﺗﻮ ﻛﺎره ﻣﺎدﻟﻴﻨﮕﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮم
ﻣﺚ ﺑﺎرﺑﻴﻪ ﻓﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮم
ﻓﺎز ﻣﻠﻮ ﻣﻴﺎد ﭼﻴﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮم
ﺑﺎﻳﺪ دﺑﻴﻮ ﺑﭽﻴﻨﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮم
ﻣﻴﺮﻳﻢ دﺑﻰ ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ دو ﭘﻴﻜﻮ
ﻓﺎز ﻟﺎﻛﭽﺮی ﻣﺎﻧﻰ روﻟﻜﺴﻮ
اﻣﺸﺐ ﭘﻠﻨﻤﻮن اوﻛﻰ ﺷﺪ
ﻋﺮﺑﻴﮏ ﺑﻴﺎ وﺳﻄ ﺷﻠﺶ ﻛﻦ
اﻧﮕﺎر ﺧﻮﺷﺶ اوﻣﺪ از ﻣﻦ
ﺟﺎﻧ، ﺑﺮﮔﺎم
ﺷﺪﻳﻢ ﻫﺎی ﻫﺎی
رو اﺑﺮام رام
ﺣﺎﻟﺎ ﻫﻠﻠﻪ ﻫﻠﻠﻪ ﻫﻠﻠﻪ
ﺗﻮی ﻛﻤﺮاﻣﻮن ﭘﺮ ﻗﺮه ﻛﻪ
ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎزو ﻣﻴﺎد وﻟﻰ وﻟﻠﺶ
اﺧﻪ دﺳﺘﻢ اوﻣﺪه ﻗﻠﻘﺶ
ﺣﺎﻟﺎ ﻫﻠﻠﻪ ﻫﻠﻠﻪ ﻫﻠﻠﻪ
ﺗﻮی ﻛﻤﺮاﻣﻮن ﭘﺮ ﻗﺮه ﻛﻪ
ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎزو ﻣﻴﺎد وﻟﻰ وﻟﻠﺶ
اﺧﻪ دﺳﺘﻢ اوﻣﺪه ﻗﻠﻘﺶ
اطلاعات آهنگ
خواننده موزیک
سبک آهنگ آهنگ های جدید
نام آهنگ حبیبی
کیفیت موسیقی MP3 320
منتشر شده از پاپ ملودی

موزیکدل

فوریه 12, 2024 بدون نظر

سایر آهنگ های سامان پرفکت

نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد

هنوز نظری ثبت نشده است ، اولین نفری باشید که نظر میدهید !