داریوش آقازاده

در پاپ ملودی می توانید آرشیو موسیقی خواننده های پاپ ایرانی را دریافت کنید.

گلچین بهترین اهنگ های (داریوش آقازاده) - پلی لیست جدید ۲۰۲۲

00:00
00:00
آهنگ بی لیاقت از داریوش آقازاده
آهنگ انگار که بین ایما یه دیواره با صدای داریوش آقازاده
آهنگ امشو یارم دعوتیشه داریوش آقازاده
آهنگ امشو یارم دعوتیشه یکی دیه زر تکیشه از داریوش آقازاده
آهنگ تو بهاری مثل بازی قماری مثل یه مهره وه دهست از داریوش آقازاده
آهنگ لری خدا خوت یه امشو مرحمی سر دل بنه از داریوش آقازاده
آهنگ هر کسی ایخو بره آخر یه روزی ایروه داریوش آقازاده
آهنگ آه دل زارم ایزنم که چه روزگاری داشتم از داریوش آقازاده
آهنگ دو سال بی یکی بیدوم عشقش که کور و پیروم از داریوش آقازاده
آهنگ هرکسی ایخه بره آخر یه روزی میروه از داریوش آقازاده
آهنگ تا عاشقی مث مو داری شی نکنی داریوش آقازاده
آهنگ ول کردیی رهتی و دل کندی با صدای داریوش آقازاده
آهنگ ایطو نکن او پهلله زالت با صدای داریوش آقازاده
آهنگ رحمان از داریوش آقازاده و بابک چرامین
آهنگ یار چند ساله با صدای داریوش آقازاده

دانلود تمام آهنگهای داریوش آقازاده فول البوم کامل شامل قدیمی و 1401 با لینک مستقیم از پاپ ملودی

تاریخ انتشار : 19 آوریل 2024
متن آهنگ و دانلود
تاریخ انتشار : 4 اکتبر 2023
متن آهنگ و دانلود
تاریخ انتشار : 3 اکتبر 2023
متن آهنگ و دانلود
تاریخ انتشار : 1 اکتبر 2023
متن آهنگ و دانلود
تاریخ انتشار : 10 ژانویه 2023
متن آهنگ و دانلود
تاریخ انتشار : 10 ژانویه 2023
متن آهنگ و دانلود
تاریخ انتشار : 9 ژانویه 2023
متن آهنگ و دانلود
تاریخ انتشار : 9 ژانویه 2023
متن آهنگ و دانلود
تاریخ انتشار : 9 ژانویه 2023
متن آهنگ و دانلود
تاریخ انتشار : 10 آگوست 2022
متن آهنگ و دانلود
تاریخ انتشار : 10 آگوست 2022
متن آهنگ و دانلود
تاریخ انتشار : 23 ژانویه 2022
متن آهنگ و دانلود
تاریخ انتشار : 15 دسامبر 2021
متن آهنگ و دانلود
تاریخ انتشار : 15 دسامبر 2021
متن آهنگ و دانلود
تاریخ انتشار : 13 دسامبر 2021
متن آهنگ و دانلود
تاریخ انتشار : 13 دسامبر 2021
متن آهنگ و دانلود
تاریخ انتشار : 13 دسامبر 2021
متن آهنگ و دانلود
تاریخ انتشار : 11 دسامبر 2021
متن آهنگ و دانلود
تاریخ انتشار : 26 نوامبر 2021
متن آهنگ و دانلود