سول رایزینگ

در پاپ ملودی می توانید آرشیو موسیقی خواننده های پاپ ایرانی را دریافت کنید.
تاریخ انتشار : 19 دسامبر 2021

دانلود آهنگ More of Your Love از سول رایزینگ

می توانید آهنگ «More of Your Love» را با صدای سول رایزینگ از پاپ ملودی دانلود کنید.

در این ساعت آهنگ «More of Your Love» از سول رایزینگ را برای شما عزیزان آماده کرده ایم که می توانید با دو کیفیت 128 و 320 از پاپ ملودی دریافت کنید، همچنین قابلیت پخش آنلاین هم برای این آهنگ مهیا شده. امیدوارم که از شنیدن آهنگ More of Your Love لذت ببرید. از همراهی شما با پاپ ملودی بسیار خوشحالیم

دانلود آهنگ سول رایزینگ More of Your Love

نام خواننده:سول رایزینگ
نام آهنگ:More of Your Love
ادامه و دانلود ...
تاریخ انتشار : 25 نوامبر 2021

دانلود آهنگ Red Dragon از سول رایزینگ

می توانید آهنگ «Red Dragon» را با صدای سول رایزینگ از پاپ ملودی دانلود کنید.

در این ساعت آهنگ «Red Dragon» از سول رایزینگ را برای شما عزیزان آماده کرده ایم که می توانید با دو کیفیت 128 و 320 از پاپ ملودی دریافت کنید، همچنین قابلیت پخش آنلاین هم برای این آهنگ مهیا شده. امیدوارم که از شنیدن آهنگ Red Dragon لذت ببرید. از همراهی شما با پاپ ملودی بسیار خوشحالیم

دانلود آهنگ سول رایزینگ Red Dragon

نام خواننده:سول رایزینگ
نام آهنگ:Red Dragon
ادامه و دانلود ...
تاریخ انتشار : 18 نوامبر 2021

دانلود آهنگ Mahalo از سول رایزینگ

می توانید آهنگ «Mahalo» را با صدای سول رایزینگ از پاپ ملودی دانلود کنید.

در این ساعت آهنگ «Mahalo» از سول رایزینگ را برای شما عزیزان آماده کرده ایم که می توانید با دو کیفیت 128 و 320 از پاپ ملودی دریافت کنید، همچنین قابلیت پخش آنلاین هم برای این آهنگ مهیا شده. امیدوارم که از شنیدن آهنگ Mahalo لذت ببرید. از همراهی شما با پاپ ملودی بسیار خوشحالیم

دانلود آهنگ سول رایزینگ Mahalo

نام خواننده:سول رایزینگ
نام آهنگ:Mahalo
ادامه و دانلود ...
تاریخ انتشار : 18 نوامبر 2021

دانلود آهنگ Ocean Lover از سول رایزینگ

می توانید آهنگ «Ocean Lover» را با صدای سول رایزینگ از پاپ ملودی دانلود کنید.

در این ساعت آهنگ «Ocean Lover» از سول رایزینگ را برای شما عزیزان آماده کرده ایم که می توانید با دو کیفیت 128 و 320 از پاپ ملودی دریافت کنید، همچنین قابلیت پخش آنلاین هم برای این آهنگ مهیا شده. امیدوارم که از شنیدن آهنگ Ocean Lover لذت ببرید. از همراهی شما با پاپ ملودی بسیار خوشحالیم

دانلود آهنگ سول رایزینگ Ocean Lover

نام خواننده:سول رایزینگ
نام آهنگ:Ocean Lover
ادامه و دانلود ...
تاریخ انتشار : 20 اکتبر 2021

دانلود آهنگ Lullabies از سول رایزینگ

می توانید آهنگ «Lullabies» را با صدای سول رایزینگ از پاپ ملودی دانلود کنید.

در این ساعت آهنگ «Lullabies» از سول رایزینگ را برای شما عزیزان آماده کرده ایم که می توانید با دو کیفیت 128 و 320 از پاپ ملودی دریافت کنید، همچنین قابلیت پخش آنلاین هم برای این آهنگ مهیا شده. امیدوارم که از شنیدن آهنگ Lullabies لذت ببرید. از همراهی شما با پاپ ملودی بسیار خوشحالیم

دانلود آهنگ سول رایزینگ Lullabies

نام خواننده:سول رایزینگ
نام آهنگ:Lullabies
ادامه و دانلود ...
تاریخ انتشار : 29 سپتامبر 2021

دانلود آهنگ Gratitude از سول رایزینگ

می توانید آهنگ «Gratitude» را با صدای سول رایزینگ از پاپ ملودی دانلود کنید.

در این ساعت آهنگ «Gratitude» از سول رایزینگ را برای شما عزیزان آماده کرده ایم که می توانید با دو کیفیت 128 و 320 از پاپ ملودی دریافت کنید، همچنین قابلیت پخش آنلاین هم برای این آهنگ مهیا شده. امیدوارم که از شنیدن آهنگ Gratitude لذت ببرید. از همراهی شما با پاپ ملودی بسیار خوشحالیم

دانلود آهنگ سول رایزینگ Gratitude

نام خواننده:سول رایزینگ
نام آهنگ:Gratitude
ادامه و دانلود ...
تاریخ انتشار : 24 سپتامبر 2021

دانلود آهنگ Coastin از سول رایزینگ

می توانید آهنگ «Coastin» را با صدای سول رایزینگ از پاپ ملودی دانلود کنید.

در این ساعت آهنگ «Coastin» از سول رایزینگ را برای شما عزیزان آماده کرده ایم که می توانید با دو کیفیت 128 و 320 از پاپ ملودی دریافت کنید، همچنین قابلیت پخش آنلاین هم برای این آهنگ مهیا شده. امیدوارم که از شنیدن آهنگ Coastin لذت ببرید. از همراهی شما با پاپ ملودی بسیار خوشحالیم

دانلود آهنگ سول رایزینگ Coastin

نام خواننده:سول رایزینگ
نام آهنگ:Coastin
ادامه و دانلود ...
تاریخ انتشار : 23 سپتامبر 2021

دانلود آهنگ Runner از سول رایزینگ

می توانید آهنگ «Runner» را با صدای سول رایزینگ از پاپ ملودی دانلود کنید.

در این ساعت آهنگ «Runner» از سول رایزینگ را برای شما عزیزان آماده کرده ایم که می توانید با دو کیفیت 128 و 320 از پاپ ملودی دریافت کنید، همچنین قابلیت پخش آنلاین هم برای این آهنگ مهیا شده. امیدوارم که از شنیدن آهنگ Runner لذت ببرید. از همراهی شما با پاپ ملودی بسیار خوشحالیم

دانلود آهنگ سول رایزینگ Runner

نام خواننده:سول رایزینگ
نام آهنگ:Runner
ادامه و دانلود ...
تاریخ انتشار : 17 سپتامبر 2021

دانلود آهنگ ریتمیک Night Swimmers از سول رایزینگ

می توانید آهنگ ریتمیک «Night Swimmers» را با صدای سول رایزینگ از پاپ ملودی دانلود کنید.

در این ساعت آهنگ «Night Swimmers» از سول رایزینگ را برای شما عزیزان آماده کرده ایم که می توانید با دو کیفیت 128 و 320 از پاپ ملودی دریافت کنید، همچنین قابلیت پخش آنلاین هم برای این آهنگ مهیا شده. امیدوارم که از شنیدن آهنگ Night Swimmers لذت ببرید. از همراهی شما با پاپ ملودی بسیار خوشحالیم

دانلود آهنگ سول رایزینگ Night Swimmers

نام خواننده:سول رایزینگ
نام آهنگ:Night Swimmers
ادامه و دانلود ...
تاریخ انتشار : 5 سپتامبر 2021

دانلود آهنگ چیل اوت انرژی مثبت Feeling از سول رایزینگ

می توانید آهنگ «Feeling» را با صدای سول رایزینگ از پاپ ملودی دانلود کنید.

در این ساعت آهنگ «Feeling» از سول رایزینگ را برای شما عزیزان آماده کرده ایم که می توانید با دو کیفیت 128 و 320 از پاپ ملودی دریافت کنید، همچنین قابلیت پخش آنلاین هم برای این آهنگ مهیا شده. امیدوارم که از شنیدن آهنگ Feeling لذت ببرید. از همراهی شما با پاپ ملودی بسیار خوشحالیم

دانلود آهنگ سول رایزینگ Feeling

نام خواننده:سول رایزینگ
نام آهنگ:Feeling
ادامه و دانلود ...