کندرا لوگوزار

در پاپ ملودی می توانید آرشیو موسیقی خواننده های پاپ ایرانی را دریافت کنید.
تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2021

دانلود آهنگ Wander از کندرا لوگوزار

می توانید آهنگ «Wander» را با صدای کندرا لوگوزار از پاپ ملودی دانلود کنید.

در این ساعت آهنگ «Wander» از کندرا لوگوزار را برای شما عزیزان آماده کرده ایم که می توانید با دو کیفیت 128 و 320 از پاپ ملودی دریافت کنید، همچنین قابلیت پخش آنلاین هم برای این آهنگ مهیا شده. امیدوارم که از شنیدن آهنگ Wander لذت ببرید. از همراهی شما با پاپ ملودی بسیار خوشحالیم

دانلود آهنگ کندرا لوگوزار Wander

نام خواننده:کندرا لوگوزار
نام آهنگ:Wander
ادامه و دانلود ...
تاریخ انتشار : 21 نوامبر 2021

دانلود آهنگ Shiver از کندرا لوگوزار

می توانید آهنگ «Shiver» را با صدای کندرا لوگوزار از پاپ ملودی دانلود کنید.

در این ساعت آهنگ «Shiver» از کندرا لوگوزار را برای شما عزیزان آماده کرده ایم که می توانید با دو کیفیت 128 و 320 از پاپ ملودی دریافت کنید، همچنین قابلیت پخش آنلاین هم برای این آهنگ مهیا شده. امیدوارم که از شنیدن آهنگ Shiver لذت ببرید. از همراهی شما با پاپ ملودی بسیار خوشحالیم

دانلود آهنگ کندرا لوگوزار Shiver

نام خواننده:کندرا لوگوزار
نام آهنگ:Shiver
ادامه و دانلود ...
تاریخ انتشار : 30 اکتبر 2021

دانلود آهنگ Rock of Ages از کندرا لوگوزار

می توانید آهنگ «Rock of Ages» را با صدای کندرا لوگوزار از پاپ ملودی دانلود کنید.

در این ساعت آهنگ «Rock of Ages» از کندرا لوگوزار را برای شما عزیزان آماده کرده ایم که می توانید با دو کیفیت 128 و 320 از پاپ ملودی دریافت کنید، همچنین قابلیت پخش آنلاین هم برای این آهنگ مهیا شده. امیدوارم که از شنیدن آهنگ Rock of Ages لذت ببرید. از همراهی شما با پاپ ملودی بسیار خوشحالیم

دانلود آهنگ کندرا لوگوزار Rock of Ages

نام خواننده:کندرا لوگوزار
نام آهنگ:Rock of Ages
ادامه و دانلود ...
تاریخ انتشار : 25 اکتبر 2021

دانلود آهنگ Solitude از کندرا لوگوزار

می توانید آهنگ «Solitude» را با صدای کندرا لوگوزار از پاپ ملودی دانلود کنید.

در این ساعت آهنگ «Solitude» از کندرا لوگوزار را برای شما عزیزان آماده کرده ایم که می توانید با دو کیفیت 128 و 320 از پاپ ملودی دریافت کنید، همچنین قابلیت پخش آنلاین هم برای این آهنگ مهیا شده. امیدوارم که از شنیدن آهنگ Solitude لذت ببرید. از همراهی شما با پاپ ملودی بسیار خوشحالیم

دانلود آهنگ کندرا لوگوزار Solitude

نام خواننده:کندرا لوگوزار
نام آهنگ:Solitude
ادامه و دانلود ...
تاریخ انتشار : 15 اکتبر 2021

دانلود آهنگ Shadows از کندرا لوگوزار

می توانید آهنگ «Shadows» را با صدای کندرا لوگوزار از پاپ ملودی دانلود کنید.

در این ساعت آهنگ «Shadows» از کندرا لوگوزار را برای شما عزیزان آماده کرده ایم که می توانید با دو کیفیت 128 و 320 از پاپ ملودی دریافت کنید، همچنین قابلیت پخش آنلاین هم برای این آهنگ مهیا شده. امیدوارم که از شنیدن آهنگ Shadows لذت ببرید. از همراهی شما با پاپ ملودی بسیار خوشحالیم

دانلود آهنگ کندرا لوگوزار Shadows

نام خواننده:کندرا لوگوزار
نام آهنگ:Shadows
ادامه و دانلود ...
تاریخ انتشار : 9 اکتبر 2021

دانلود آهنگ Illusion از کندرا لوگوزار

می توانید آهنگ «Illusion» را با صدای کندرا لوگوزار از پاپ ملودی دانلود کنید.

در این ساعت آهنگ «Illusion» از کندرا لوگوزار را برای شما عزیزان آماده کرده ایم که می توانید با دو کیفیت 128 و 320 از پاپ ملودی دریافت کنید، همچنین قابلیت پخش آنلاین هم برای این آهنگ مهیا شده. امیدوارم که از شنیدن آهنگ Illusion لذت ببرید. از همراهی شما با پاپ ملودی بسیار خوشحالیم

دانلود آهنگ کندرا لوگوزار Illusion

نام خواننده:کندرا لوگوزار
نام آهنگ:Illusion
ادامه و دانلود ...
تاریخ انتشار : 30 سپتامبر 2021

دانلود آهنگ آرامش بخش Epiphany از کندرا لوگوزار

می توانید آهنگ «Epiphany» را با صدای کندرا لوگوزار از پاپ ملودی دانلود کنید.

در این ساعت آهنگ «Epiphany» از کندرا لوگوزار را برای شما عزیزان آماده کرده ایم که می توانید با دو کیفیت 128 و 320 از پاپ ملودی دریافت کنید، همچنین قابلیت پخش آنلاین هم برای این آهنگ مهیا شده. امیدوارم که از شنیدن آهنگ Epiphany لذت ببرید. از همراهی شما با پاپ ملودی بسیار خوشحالیم

دانلود آهنگ کندرا لوگوزار Epiphany

نام خواننده:کندرا لوگوزار
نام آهنگ:Epiphany
ادامه و دانلود ...
تاریخ انتشار : 25 سپتامبر 2021

دانلود آهنگ O Sacred Head از کندرا لوگوزار

می توانید آهنگ «O Sacred Head» را با صدای کندرا لوگوزار از پاپ ملودی دانلود کنید.

در این ساعت آهنگ «O Sacred Head» از کندرا لوگوزار را برای شما عزیزان آماده کرده ایم که می توانید با دو کیفیت 128 و 320 از پاپ ملودی دریافت کنید، همچنین قابلیت پخش آنلاین هم برای این آهنگ مهیا شده. امیدوارم که از شنیدن آهنگ O Sacred Head لذت ببرید. از همراهی شما با پاپ ملودی بسیار خوشحالیم

دانلود آهنگ کندرا لوگوزار O Sacred Head

نام خواننده:کندرا لوگوزار
نام آهنگ:O Sacred Head
ادامه و دانلود ...
تاریخ انتشار : 17 سپتامبر 2021

دانلود آهنگ تکنوازی پیانو لطیف بهاری Sonata for Spring از کندرا لوگوزار

می توانید آهنگ «Sonata for Spring» را با صدای کندرا لوگوزار از پاپ ملودی دانلود کنید.

در این ساعت آهنگ «Sonata for Spring» از کندرا لوگوزار را برای شما عزیزان آماده کرده ایم که می توانید با دو کیفیت 128 و 320 از پاپ ملودی دریافت کنید، همچنین قابلیت پخش آنلاین هم برای این آهنگ مهیا شده. امیدوارم که از شنیدن آهنگ Sonata for Spring لذت ببرید. از همراهی شما با پاپ ملودی بسیار خوشحالیم

دانلود آهنگ کندرا لوگوزار Sonata for Spring

نام خواننده:کندرا لوگوزار
نام آهنگ:Sonata for Spring
ادامه و دانلود ...
تاریخ انتشار : 16 سپتامبر 2021

دانلود آهنگ تکنوازی پیانو لطیف بهاری Sonata for Spring از کندرا لوگوزار

می توانید آهنگ «Sonata for Spring» را با صدای کندرا لوگوزار از پاپ ملودی دانلود کنید.

در این ساعت آهنگ «Sonata for Spring» از کندرا لوگوزار را برای شما عزیزان آماده کرده ایم که می توانید با دو کیفیت 128 و 320 از پاپ ملودی دریافت کنید، همچنین قابلیت پخش آنلاین هم برای این آهنگ مهیا شده. امیدوارم که از شنیدن آهنگ Sonata for Spring لذت ببرید. از همراهی شما با پاپ ملودی بسیار خوشحالیم

دانلود آهنگ کندرا لوگوزار Sonata for Spring

نام خواننده:کندرا لوگوزار
نام آهنگ:Sonata for Spring
ادامه و دانلود ...
تاریخ انتشار : 8 سپتامبر 2021

دانلود آهنگ Phantom از کندرا لوگوزار

می توانید آهنگ «Phantom» را با صدای کندرا لوگوزار از پاپ ملودی دانلود کنید.

در این ساعت آهنگ «Phantom» از کندرا لوگوزار را برای شما عزیزان آماده کرده ایم که می توانید با دو کیفیت 128 و 320 از پاپ ملودی دریافت کنید، همچنین قابلیت پخش آنلاین هم برای این آهنگ مهیا شده. امیدوارم که از شنیدن آهنگ Phantom لذت ببرید. از همراهی شما با پاپ ملودی بسیار خوشحالیم

دانلود آهنگ کندرا لوگوزار Phantom

نام خواننده:کندرا لوگوزار
نام آهنگ:Phantom
ادامه و دانلود ...
تاریخ انتشار : 2 آگوست 2021

دانلود آهنگ تکنوازی پیانو آرامش بخش Nocturne in G Minor از کندرا لوگوزار

می توانید آهنگ تکنوازی پیانو آرامش بخش «Nocturne in G Minor» را با صدای کندرا لوگوزار از پاپ ملودی دانلود کنید.

در این ساعت آهنگ بی کلام «Nocturne in G Minor» از کندرا لوگوزار را برای شما عزیزان آماده کرده ایم که می توانید با دو کیفیت 128 و 320 از پاپ ملودی دریافت کنید، همچنین قابلیت پخش آنلاین هم برای این آهنگ مهیا شده. امیدوارم که از شنیدن آهنگ Nocturne in G Minor لذت ببرید. از همراهی شما با پاپ ملودی بسیار خوشحالیم

دانلود آهنگ کندرا لوگوزار Nocturne in G Minor

نام خواننده:کندرا لوگوزار
نام آهنگ:Nocturne in G Minor
ادامه و دانلود ...