در پاپ ملودی می توانید آرشیو موسیقی خواننده های پاپ ایرانی را دریافت کنید.

پخش آنلاین اهنگ [beggin] بگین یو راگاگاگا از Maneskin

00:00
00:00

دانلود آهنگ [beggin] بگین یو راگاگاگا از Maneskin

می توانید آهنگ « [beggin] بگین یو راگاگاگا » را با صدای Maneskin از پاپ ملودی دانلود کنید.

در این ساعت آهنگ « [beggin] بگین یو راگاگاگا » از Maneskin را برای شما عزیزان آماده کرده ایم که می توانید با دو کیفیت 128 و 320 از پاپ ملودی دریافت کنید، همچنین قابلیت پخش آنلاین هم برای این آهنگ مهیا شده. امیدوارم که از شنیدن آهنگ [beggin] بگین یو راگاگاگا لذت ببرید. از همراهی شما با پاپ ملودی بسیار خوشحالیم

دانلود آهنگ Maneskin [beggin] بگین یو راگاگاگا

نام خواننده: Maneskin
نام آهنگ: [beggin] بگین یو راگاگاگا

متن کامل آهنگ [beggin] بگین یو راگاگاگا از Maneskin

Put your loving hand out, baby
عزیزم عشقتو ابراز کــن
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
‘Cause I’m beggin’
چون دارم التمــاس میکــنم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
I’m beggin’, beggin’ you
التمــاس ، التمــاست میکــنم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
So put your loving hand out baby
عزیزم عشقتو ابراز کــن
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
I’m beggin’, beggin’ you
التمــاس، التمــاست میکــنم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
So put your loving hand out darlin’
پس عشقتو ابراز کــن عزیزم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Ridin’ high, when I was king
بالاها میپریدم وقتی شاه بودم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
I played it hard and fast, ’cause I had everything
تند و سریع بازی میکــردم چون همــه چی داشتم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
I walked away, but you warned me then
رفتم و بعدش شگفت زده شدی
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
But easy come and easy go
امــا باد آورده رو باد میبره
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
And it would end
و تمــوم میشه
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
So, any time I need ya, let me go
پس هر وقت بهت احتیاج داشتم ولم کــن
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Yah, any time I feed you, get me No
آره،هر دفعه کــه احساست میکــنمــ،مــیفهمــی چی میگمــ؟نه
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Any time I see you, let me know
هر وقت دیدمــت، گذاشتی بدونم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
But I planted that seed, just let me grow
امــا من برنامــه ریزی کــردم ، بزار بزرگ شم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
I’m on my knees while I’m beggin’
من روی زانو هام هستم وقتی دارم التمــاس میکــنم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
‘Cause I don’t want to lose you
چون نمــیخوام از دستت بدم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Hey yeah, ratatata
هی آررره رتاتاتاتا
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
I’m beggin’, beggin’ you
التمــاس ، التمــاست میکــنم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
And put your loving hand out baby
عزیزم عشقتو ابراز کــن
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
I’m beggin’, beggin’ you
التمــاس ، التمــاست میکــنم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
And put your loving hand out darlin’
و عشقتو ابراز کــن عزیزم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
I need you to understand
احتیاج دارم کــه بدونی
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Tried so hard to be your man
سخت تلاش کــردم تا مرد تو باشم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
The kind of man you want in the end
آخرش اونی باشم کــه تو میخوای
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Only then can I begin to live again
فقط اون موقعس کــه میتونم دوباره زندگی کــردنو شروع کــنم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
An empty shell
من یک جلد خالی
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
I used to be
برای استفاده بودم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
The shadow of my life
سایه ی زندگیم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Was hangin’ over me
داشت ازم آویزون میشد
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
A broken man
یه مرد شکــسته
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
But I don’t know
امــا نمــیدونم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Won’t even stand the devil’s dance
کــه حتی شیطانم نمــی ایسته روح منو با خودش ببره
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
To win my soul
تا روحم رو ببرم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
What we doin’ What we chasin’
داریم چیکــار میکــنیمــ؟ برای چی دنبال هم میکــنمــ؟
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
What about ’em, why the basement
راجع به ما چی؟ چرا زیر زمــین؟
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Why we got good s–t, don’t embrace it
چرا همــدیگرو بغل نمــیکــنیم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Why the feel for the need to replace me
چرا احساس نیاز واسه جایگزین کــردنم هست
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
You on a runway track from the good
تو یه راه اشتباه از یه قسمــت خوبی
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
I want to paint in the pictures any way we could, react
میخوام اینی کــه میتونستیم باشیمــک توی یه عکــس بکــشم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Like the heart in a trash where you should
مثل قلب توی سطل آشغال جایی کــه باید
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
You done gave it away, ya had it ’til you took it back
تو این کــار رو کــردی، تو اون رو داشتی تا وقتی کــه اون رو پس بگیری
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
But I keep walkin’ on
امــا من به راه رفتن ادامــه میدم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Keep rockin’ dawns
به سمــت طلوع خورشید ادامــه بده
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Keep walking forward
به جلو رفتن ادامــه بده
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Now the court is yours
حالا عرصه مال توئه
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Keep browsin’ halls
به مرور رو ادامــه بده
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
‘Cause I don’t wanna live in a broken home
چون نمــیخوام توی یه خونه خراب زندگی کــنم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Girl I’m beggin’
دختر دارم التمــاس میکــنم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Mhh ye-e-e-ah
مم آره
♫ ♫ ♫
I’m beggin’, beggin’ you
التمــاس ، التمــاست میکــنم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
So put your loving hand out baby
عزیزم عشقتو ابراز کــن
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
I’m beggin’, beggin’ you
التمــاس ، التمــاست میکــنم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
So put your loving hand out darlin’
پس عشقتو ابراز کــن عزیزم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
I’m fightin’ hard
من دارم سخت مبارزه میکــنم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
To hold my own
تا خودم رو نگه دارم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Just can’t make it all alone
فقط نمــیتونم تنهایی موفق شم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
I’m holdin’ on
من دارم دووم میارم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
I can’t fall back
نمــیتونم شکــست بخورم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
I’m just a con about to fade to black
من فقط می خوام به سمــت سیاه شدن محو بشم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
I’m beggin’, beggin’ you
التمــاس ، التمــاست میکــنم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Put your loving hand out baby
عشقتو ابراز کــن عزیزم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
I’m beggin’, beggin’ you
التمــاس ، التمــاست میکــنم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
So put your loving hand out darlin’
پس عشقتو ابراز کــن عزیزم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
I’m beggin’, beggin’ you
التمــاس ، التمــاست میکــنم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
So put your loving hand out baby
عزیزم عشقتو ابراز کــن
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
I’m beggin’, beggin’ you
التمــاس ، التمــاست میکــنم
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
So put your loving hand out
پس عشقت رو ابراز کــن
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
اطلاعات آهنگ
خواننده موزیک
سبک آهنگ آهنگ خارجی
نام آهنگ [beggin] بگین یو راگاگاگا
کیفیت موسیقی MP3 320
منتشر شده از پاپ ملودی
جولای 26, 2022 بدون نظر

سایر آهنگ های Maneskin

نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد

هنوز نظری ثبت نشده است ، اولین نفری باشید که نظر میدهید !